Tvarumo strategija

Vienas esminių dalykų, siekiant išvengti greenwashing („žaliojo smegenų plovimo“) ir tikslingai nukreipti savo pastangas tvarumo srityje – identifikuoti svarbiausius bendrovės poveikius aplinkai ir socialinius bei ekonominius poveikius. Būtent jais ir turi remtis jūsų tvarumo strateginiai tikslai.

Siekiant veiklos tvarumo, svarbi ir darna su socialine bei fizine aplinka, tad suinteresuotųjų šalių įtraukimas keliant tvarumo tikslus – itin reikšmingas. Įprastai tai daroma diskutuojant apie poveikius ir reikšmingas temas (reikšmingumo / tvarumo temų matricos <materiality matrix> sudedamoji dalis) – tai padeda numatyti tvarios veiklos prioritetus.

Rengiant tvarumo / tvarios veiklos strategiją taip pat svarbu įvertinti rizikas veiklos tvarumui bei su tvarumu susijusias (pvz. klimato kaitos sukeliamas) rizikas ir galimybes jūsų verslui: tai numato ir dvigubo materialumo (double materiality) principas.

Pokyčiui pasiekti reikia konkrečių tikslų ir rodiklių jiems sekti. ESRS atskleidimai bei GRI metodika – puikūs sufleriai tvarumo tikslams ir rodikliams, kurie, žinoma, turi būti susiję su veiklos esminiais poveikiais. Taip pat svarbios ir su konkrečiomis sritimis susijusios politikos (rėmimo, antikorupcijos, skaidrumo ir t.t.), veiklos etikos kodeksas.

Kadangi vis dažniau reikalaujama atskleisti CO2 pėdsaką, svarbu pradėti vertinti ir skaičiuoti savo tiesioginį ir, kiek įmanoma, netiesioginį (Scope 3) pėdsaką bei jį raportuoti. Venkite „tunelinio mąstymo“ – CO2 pėdsakas svarbus, tačiau įmonių poveikiai aplinkai yra susiję ne tik su ŠESD ir klimato kaita, bet ir su kitomis „planetos ribomis“. Be to, svarbūs ir jūsų socialiniai, ekonominiai poveikiai. Tad patariame turėti tvarumo / tvarios veiklos strategiją, o ne tik su CO2 pėdsaku susijusią strategiją.

tvarumo strategijos ikona

Mes galime padėti visuose šiuose etapuose – nuo poveikių analizės, suinteresuotųjų šalių įtraukimo, reikšmingumo / tvarumo temų matricos (materiality matrix) parengimo iki tvarumo / tvarios veiklos strategijos ir politikų parengimo bei diegimo, GRI rodiklių integracijos ir CO2 pėdsako skaičiavimo.


Tvarumo mokymai / Tvarumo strategija / Tvarumo konsultacijos / Tvarumo ataskaitos / Tvarumo auditas

Nežinote nuo ko pradėti?
Pasikalbėkime