Tvarumo ataskaitos

Veiksmai siekiant tvarumo stiprina bendrovių reputaciją, didina pasitikėjimą, suteikia konkurencinį pranašumą kovojant dėl talentų bei susirūpinusių vartotojų, pritraukiant investicijas. Tad tinkama tvarumo srities iniciatyvų komunikacija, derinant raportavimo reikalavimus, tikslią ir patikimą informaciją bei jos patrauklumą, turėtų būti sudėtine tvarumo srities valdymo dalimi. Tai viena iš priežasčių, kodėl vis daugiau įmonių pateikia kokybiškas, tarptautinėmis metodikomis, tokiomis kaip GRI (o greitu metu ir ESRS), paremtas tvarumo bei socialinės atsakomybės ataskaitas.

Kitas svarbus aspektas – įgyvendindami taksonomijos reglamento reikalavimus bankai prašo įmonių pateikti vis daugiau nefinansinių duomenų. Be to, Europos Komisija jau patvirtino „Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo“, dar kartais vadinamą tiesiog „tvarumo ataskaitų“, direktyvą (“The Corporate Sustainability Reporting Directive”, CSRD) bei su tvarumu susijusios informacijos atskleidimų standartą (ESRS). Remiantis jais dar daugiau įmonių privalės atskleisti su tvarumu susijusią informaciją bei raportuoti nefinansinius rodiklius, be to ši informacija turės būti audituojama.

Taip pat didėja vartotojų sąmoningumas bei žinių tvarumo tema kiekis, auga dėmesys greenwashing reiškiniui („žaliajam smegenų plovimui“). Ir tai tik stiprės – jau girdime apie kai kuriose Vakarų Europos šalyse įmonėms keliamas bylas dėl klaidinančios / melagingos / nepagrįstos informacijos tvarumo tema. Be to, ES taip pat jau parengė atitinkamų teisės aktų projektus, siekiant mažinti greenwashing mastą.

Dėl anksčiau minėtų priežasčių – augančio reguliavimo, reikalavimų, sąmoningumo ir dėmesio greenwashing – rekomenduoju atkreipti didesnį dėmesį į tvarumo veiksmų bei komunikacijos santykį. Dalintis, įkvėpti kitus ir informuoti svarbu – tačiau tai neturi kelti klausimų dėl jūsų įsipareigojimo ar sudaryti įspūdžio, kad bandoma nukeipti dėmesį ar kažką nuslėpti. Neslėpkite informacijos, nes šiais laikais ją surasti vis paprasčiau – pasitikėjimą jumis tai gali mažinti, o riziką būti apkaltintiems greenwashing – padidinti.

Tvarumo ataskaitos ikona

Galime padėti parengti tvarumo / socialinės atsakomybės (CSR) / ESG ataskaitas (remiantis ir GRI metodika bei ESRS atskleidimų standartais), taip pat suplanuoti ir įgyvendinti šių ataskaitų bei kitų tvarumo veiksmų išorinę ir vidinę komunikaciją, siekiant didinti jūsų, kaip tvariai veikiančios bendrovės, vertinimą bei gerinti reputaciją.


Tvarumo mokymai / Tvarumo strategija / Tvarumo konsultacijos / Tvarumo ataskaitos / Tvarumo auditas

Nežinote nuo ko pradėti?
Pasikalbėkime