Įmonių socialinė atsakomybė: mąstymo būdas, kuris atsiperka

Pandemija tapo dideliu išbandymu visuomenei ir joje veikiančioms organizacijoms bei įmonėms. Visgi, tos bendrovės, kurios skiria didesnį dėmesį socialinei atsakomybei ir tvarumui, su jos pasekmėmis tvarkosi geriau.

COVID-19 puikiai atskleidžia, ar socialinė atsakomybė ir tvarumas tėra įmonės komunikacijos, ar – integrali verslo vystymo strategijos bei sprendimų priėmimo dalis. Apie bendrovių socialinę atsakomybę galime spręsti iš to, kaip kritinėse situacijose jos elgiasi su darbuotojais, tiekėjais, partneriais, ar, ir kaip, jos padeda bendruomenėms ir visuomenei. Be to, pandemija parodo, kiek įmonė yra tvari ir atspari: pasirengusi nenumatytoms situacijoms bei gebanti jas suvaldyti.

Nors įvairių krizių metu socialinė atsakomybė gali atsidurti bendrovių prioritetų apačioje, įmonės, suprantančios jos teikiamas galimybes ir ilgalaikę naudą, pandemiją geba išnaudoti kaip galimybę žengti tvaresnio ir socialiai atsakingesnio verslo link. Dalis bendrovių labiausiai paveiktoms grupėms teikia savo paslaugas nemokamai, prisideda prie savanorystės ir finansinės paramos telkimo iniciatyvų, kitos net perorientavo gamybą, kad pasiūlytų trūkstamų kovos su virusu priemonių.

Tai nestebina – jau ne vienerius metus atliekami pasitikėjimo tyrimai atskleidžia, kad globalus pasitikėjimas verslu yra didesnis nei valdžia. Tad visuomenė tikisi (74 % respondentų – „Edelman Trust Barometer 2020“), jog įmonių vadovai imsis pozityvių pokyčių nelaukdami valdžios sprendimų (teisinės aplinkos pokyčių) ir mano (73% respondentų), kad bendrovės gali savo veiksmais pasiekti teigiamą ekonominį ir socialinį poveikį vietos bendruomenėms. Verslas tai girdi.

Socialiai atsakingą elgesį vartotojai įvertina. 2020 metų „Sustainable Brand Index“ duomenimis net 71 proc. Lietuvoje gyvenančių žmonių teigia, kad tvarumo faktorius jiems yra svarbus renkantis prekes ir paslaugas. Globalūs tyrimai rodo, kad pasitikėjimas įmone ar prekės ženklu yra vienas iš lemiančių veiksnių, ar pirkti naujo prekės ženklo produktą (taip teigia 53 % vartotojų – „Edelman Trust Barometer 2020: special report“) bei ar tapti lojaliu klientu (49 % vartotojų).

Kai vartotojai teigia, jog jiems svarbu pirkti prekes ir paslaugas iš etiško, socialiai atsakingo, tvaraus verslo – tuomet verslas yra priverstas neišvengiamai keistis. Ir tai vyksta – vis daugiau įmonių, suprasdamos socialinės atsakomybės naudą, eina šiuo keliu. Tinkamai įdiegti socialinės atsakomybės įrankiai suteikia joms geresnes galimybes kovoti dėl talentų, kurti naujus produktus ar paslaugas, pritraukti investicijų ir šiais būdais auginti reputaciją bei, žinoma, pajamas.

Ne išlaidos, o investicija

Tad kas gi yra įmonių socialinė atsakomybė ir kodėl ji veikia? Socialinę atsakomybę galima suskirstyti į kelias pagrindines sritis – ekonominę, socialinę įtaką (įskaitant santykius su darbuotojais, bendruomenėmis) bei įtaką aplinkai, taip pat bendrovės valdymo praktiką. Ją galima apibrėžti ir kaip balansą tarp skirtingų suinteresuotųjų šalių lūkesčių bei poreikių.

Pastebiu, kad dalis įmonių į socialinę atsakomybę vis dar žvelgia tik kaip į galimybę pasigerinti savo įvaizdį. Be abejo, socialiai atsakingos įmonės įvaizdis ir reputacija bus geresni nei konkurentų. Visgi socialinės atsakomybės, kaip strategijos ir vadybos įrankio, nauda yra nepalyginamai didesnė.

Kartais socialinė atsakomybė dar yra mistifikuojama ir dėl to atrodo labai sudėtinga bei brangu jos imtis, tačiau tokios nuostatos nėra teisingos. Socialinę atsakomybę galima apibrėžti kaip tam tikrą mąstymo apie verslą būdą, tam tikrą strategiją, kaip vystyti savo verslą. Ar įmonės vadovų komanda, priimdama sprendimus, galvoja ne tik apie ekonominį, o ir apie socialinį, aplinkosauginį, ilgalaikį verslo poveikį? Jeigu taip, ji jau žengia pirmuosius žingsnius socialiai atsakingo verslo link.

Įprastai diskusiją su įmonėmis pradedu nuo esamos situacijos analizės: identifikuojame stipriąsias ir taisytinas vietas, aptariame būdus problemoms spręsti ir pokyčiams pasiekti bei išryškiname aspektus, kuriais jau dabar galima pasidžiaugti. Tai leidžia ne tik įvertinti rizikas, bet ir sufokusuoti veiksmus į tas sritis, kur galima turėti didžiausią poveikį ir kur sprendimai – neatidėliotini.

Iš patirties žinau, kad šio, gero pusdienio ar dienos trukmės pratimo, nauda įmonei visada didesnė už kaštus. Tad drąsiai galiu teigti, kad tinkamai naudojami socialinės atsakomybės įrankiai leidžia socialinę atsakomybė laikyti ne išlaidomis, bet – investicija, kuri atsiperka.

(Straipsnis publikuotas portale DELFI, 2020-11-17)

Nežinote nuo ko pradėti?
Pasikalbėkime